اندوه

در این دل شکسته کسی جا نمی شود آیینه ها به صورت من وا نمی شود آنسوی صورتیست که خالی شده ز خود قد...

Read More