حتا دیروز هم نباش

دلگیر می شوی از فعل ماضی از بود از دیروز… از فاصله میان من و تو و حالا برای من اما کلمات رقاصان خوبی استند می توانند عقب بروند،جلو بیایند خم شوند و چرخ بزنند… بیا «فردا» شو.. نیامده دراز بکش، روی کوک عقربه ها ساعت هفت بیدارم کن...

Read More