همه‌جا آبی شده ست
برهنه می‌شوم تا شنا کنم
برهنه می‌شوم تا سیراب شوم
آن‌قدر تا جهان دوباره سبز شود
و من برگردم به جنگل
از ریشه‌هایم درختان بسیار برویند
با شاخه‌های پر برگ و میوه‌
می‌خواهم
شاهد پرواز پرندگان خوشبختی باشم
که جوجه‌های شان را رها می‌کنند
در باد و طوفان
تا عشق بورزند
جایی که تخم گذاری ممنوع ست

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]