عشق هیچ‌گاه یک‌طرفه نیست
دستانت را بازکن به‌قدر یک آغوش
و تنهایی‌اش را بغل بگیر 
لب‌های چه کسی به گونه‌ات چسبیده
و گرمای چه کسی
ترا تب ناک می‌سوزاند