تیرهای خالی

مثل هفت‌تیرهای خالی خسته از تیراندازی کنار هم دراز می‌کشیم و به سربازان می‌اندیشیم که از خون ما...

Read More