سزاوار 

by | Jul 21, 2019 | برای فردایی که نیستم

هیچ‌کس آن‌قدر زشت نیست
که سزاوار نفرت من باشد
قلبم را نشانه بگیر
شلیک کن بی‌هیچ نگرانی
عشق از آن فواره خواهد زد
و چشمانم را فروخواهم بست
چون نابینایی
که پرده‌ها را پس می‌زند
تا خورشید بغلش کند.