سرد و سپید

by | May 12, 2020 | موزون های نا متعارف

بی تو از سفره ی تکرارِ تبسم سیرم
تا رسیدن به خودم ساعتی از خود دیرم

کودکِ برفم و گیسوم همه سرد و سپید
دم به دم تازه رسیدن به رسیدن پیرم

شوی از جمله جدا،آه! دعا می کردی
گشته آنقدر اجابت که به خود هم خیرم

بی تو این شهرتِ هنگامه مرا کشت عزیز!
قله ی مرگ شدم فاتحه ی پامیرم

آه با رفتن تو هر نفسم دلتنگ است
بی تو هر ثانیه هر شام و سحر دلگیرم

راستی عشق تو با من سببِ دردم شد
شهر سنگم بزند فاش کند تقصیرم
……..
آخر این شب زده گی خوابِ کدامین سحرست
فالِ حافظ به شفق های تو شد تعبیرم

2009-nov-07