فالِ ابری‌ باران

by | May 12, 2020 | موزون های نا متعارف

تو می‌آیی به خوابم، می‌شوی تفسیر این‌گونه
که فردوس تنت گل می‌کند تقدیر این‌گونه
تو می‌آیی به فالِ ابری‌ام باران چی می‌گوید
جنون برگشته می‌آید به هر تعبیر این‌گونه
تو می‌آیی که بنویسم خداحافظ جهنم را
ز روی جیوه‌ها در متن یک تصویر این‌گونه
رهایش می‌کنم در قاب‌های مرده‌ی بی یاد
کنار عکسِ دیروزی به تاقِ پیر این‌گونه
دگر در متن آیینه کسی جز ما نمی‌گنجد
ببین پُر می‌شود از ما چه دامن‌گیر این‌گونه
….
تو می‌آیی به شهرِ قطبی ما صبح نوروز ست
به چشمانم قسم از من مشو دلگیر این‌گونه

“زینت نور”

2007