نیهیل یعنی من

گودالی ست عمیق درون همه خوشبختی ها  

بعد از من

تو هرگز تکرار نمی شوی

این شعرها برای تو نیستند عزیزم

عشق،برهنه یی مادرزاد است

برای فردایی که نخواهم بود

سرم را می‌چسبانم به سر بت‌ها

موزون های نا متعارف

وصیت می کنم در مرگ من آیینه ات سازند

Last Posts On Negaah

آویخت از صدای تو نامی
پا به فردا نگذاشتم
هیچ‌کس آن‌قدر زشت نیست
نامم میان لرزش لبانت
ازشما پوزش می‌خواهم

The Blog

Mauris non tempor quam, et lacinia sapien. Mauris accumsan eros eget libero posuere vulputate.

#

Previous

ساد

ساد

همانگونه که ترا می پرستمازتو متنفرم،و همانگونه که می خواهمبه تو بچسبم مثل زالومی خواهم همه خونت را بمکم و تمامت کنممی خواهم مال من باشیترا پا کنم مثل یک کفشِ خوبو برقصم در جشن بالماسکهترا پا کنم و بدوم به خارزاری انبوه،دست بکشم به خارها،پا بکشی به خارهاخونی شویم با هم...

تو هرگز تکرار نمی‌شوی

تو هرگز تکرار نمی‌شوی

ماجراها از خودشان شروع نمی‌شوند قبل از آنکه به ما برسند به همه‌جاها رسیده‌اند و از دستی به دستی شده‌اند همین بوسه‌های تو مرز سرخ چه لب‌های ملتهبی را که عبور نکرده است و دست‌هایت از چه زمانی آمار دکمه‌ها، زیب‌ها، پستان‌ها و ران‌ها را بی‌خیال‌اند معلوم نیست چه...

“انبوه”

“انبوه”

هیچ کس تا ابد زنده نمی مانداین را بنویسیدپهلوی همه ترس‌های کوچک و بزرگ تانکنار نام خانوادگی‌تانکنار پوست روشن صورت تانو همه افتخارات قشنگی روی شانه‌های تان من حاضرم با پای‌برهنهبی‌آنکه غرورم مرا له کندبه جمع گرسنگان بی‌نام ، بی‌وطن و بی‌خانمان بپیوندمو میان انبوه...

یاس

یاس

درون همه خوشبختی ها گودالی ست عمیق که لب هایش را به هم دوخته و سکوت می کشد دود غلیظ هستی ام را نه چندان دیر...

قاتل

قاتل

هم چو کشتی‌شکسته در ته ی دریا نگران سرنشینانم استم که هیچ تقلا و کوششی برای نجات شان نکردند

روزنه‌

روزنه‌

افتاده در تابوتی به دنبال روزنی می‌گردم تا ترانه یی از آن پرواز بدهم ترانه یی که جهان را به روزنه‌ها آشنا کند

ترور

ترور

حرفی بزن که پنجره را باز کند خانه را به هم بریزد اشیاء را برقصاند از گوش‌هایم به قلبم برسد و زلزله شود درون جوف‌های کوچکش حرفی که همه ماهیان سیراب شده رگانم را نهنگان تشنه‌ای سازد نهنگانی که فارغ از دغدغه ی حمایت از محیط‌زیست به شکار بی‌رحمانه می‌روند سخت اهلی شده‌ام...

جاری

جاری

پشیمان نیستم اگر از قطره یی دریایی ساختم بزرگ و باشکوه و فراموشش کردم تا ابد نگاه کن به اعظمت خودت تو دیگر ناچیز نیستی که بریزی در کام تشنه یی بی‌اثر یا روی خاکی که دانه نمی‌دهد از تو تا بجنبی این چنین، آن چنان... ابر خواهی شد و باران در بسامد جدا از من و دوام خواهی...

لزجی ها…

لزجی ها…

سقوط می کنیاز بلندترین طبقهِ یک عمارت بلندپایت می لغزد از روی ماسه‌ ییاز خودت می افتی در خودتو له می شوی پیش چشمانی که به تو ارج می‌گذاشتندمیان یک گفت‌وگوی سادهسرازیر می شوی در گودالی از تویا به مردابی در دیگری...آسمان‌خراش بودن یک توهم ستاز نطفگی مایع لزجی و لغزنده...

اشیا

اشیا

اشیابه ساعت نگاه می‌کنمکه حرف نمی‌زندفقط راه می‌رودبه رادیوکه چهارگوشه نشسته استو پیهم حرف می‌زندبه تلویزیونکه چیزهایی در او می‌رقصندکه مال او نیستنداز گوشت و پوست او نیستندبه فرشکه آلزایمر گرفته و نقش‌هایش رابه خاطر نمی‌آوردبه تقویم که یاد گرفته است هرگز به عقبنگاه...

سرنوشت

سرنوشت

به دنیا آمده‌ای که عاشقم شوی چشم‌هایت را بدهی به خورشید دست‌هایت را به دریا و قلبت را قسمت کنی میان مردانی که نمی‌دانند دل باختن یعنی چه مردانی که مجبورند دنبالم کنند مثل سایه در ظهر تابستان‌های مکرر... و بی‌قرار باشند از افیونی که از شاهرگ‌های تو به تکه‌هایی...

سقوط

سقوط

زمین همیشه هموار نیستو زلزله‌ها دائم در کمین‌اندوقتی کنار دیگران ایستاده‌ایبلندی‌ها و پستی‌ها باهم سقوط خواهند کردو بی‌دلیل به مرداب‌هایی سرازیر خواهی شدکه پیش پای تو باز...

سبدهای خالی

سبدهای خالی

تکرارشکل دیگری از سکوت استلب‌هایت را می‌جنبانیو چیزی نمی‌شنومگذشتفصل گوشواره‌های آلبالوو گوش‌های منگوش‌های من و لب‌های تولب‌های من و لب‌های توگذشت‌فصل میوه‌های رسیدهو بی فصلی وعده‌های نارس سبدهای خالی زمان راهرجایی که بگذاریدیروز نمی‌شوددیروز نمی‌شود که بگویی "دوستت...

موعد

ترا در دشتی رها می‌کنم
که سال‌هاست گرگانش را دریده
و هیچ چوپانی نگرانی بره‌های گمشده در آن نیست

فرار

فرار

  آدم ها دنبالم می‌کنندگلوله‌ها دنبالم می‌کنندخاطرات دنبالم می‌کننددوستان بددشمنان خوبجنازه‌های گلوله دار و زخم خورده ی جنگجسدهای اسکلتی ژنده‌پوش تاریخیموش‌های مرده آزمایشگاه سرطان مغزکرم‌های تبدیل‌شده به اژدهای کالبد افلاطونفلسفه در شکل دهان نیچهخمیازه‌های...

کفش‌های علفی

کفش‌های علفی

هر چه بیشتر می‌بینمت بیشتر می‌شوی !چه من‌های داری تو یکی آن، مهربان و روشنت دیگری همان، مغرور و دور دور مثل بودایی نشسته در جنگل با کفش‌های علفی و سکه های پنهان کرده سلطانی سومی اما به کسی می‌ماند که درتونل تاریکی نشسته است و کلمات جادویی و مرموزی را ورد می‌کنم کلماتی...

دلهره گی

زمان آزارم می دهد وقتی راه می رود وقتی می ایستد وقتی می خوابد وقتی سعی می کند زندگی ام را در سلول های انفرادی تقویم تکه، تکه قسمت کند و لحظه،لحظه ببلعدم ،ثانیه ها این پسر بچه های شیطان که دور سرم مثل زنبورها، مثل پشه ها وز، وز می کنند تمامی ندارند گویا در مزرعه ی عسلم...

نام

نام

  آویخت از صدای تو نامی که نیستممهتاب نازنینی و شامی که نیستمشاید برای غصه ی من این جهان کم ستنا" گشته ام به واژه ی "کامی" که نیستم"از من کسی کشیده به یکسو ترا و منماندم به پای وعده ی خامی که نیستمآیینه می شوم که تماشا کنی مرادل بسته ای به چشم کدامی که نیستمحرفی...

کوچگی

کوچگی

چه اضطرابِ روشنی به چشم ماه کوچه‌تانز پلکِ عشق می‌پرد مگر نگاه کوچه‌تانز پلکِ عاشقانه‌یی پریده تا شگونِ سبزکسی به خانه می‌رسد ز گوشه‌گاه کوچه‌تانسرش به سنگ می‌خورد در اتفاق سارهازنی که پا درون بَرد به اشتباه کوچه‌تاننوشته‌ام برای تو نکرده پُست نامه‌ییکه بوی گرگ می‌دهد...

جهان ساده

جهان ساده

تا جهان پر از خوبی‌ها شود دست می‌کشی روی مجسمه‌های طلایی و تاج‌های الماس‌ و همه تبدیل به جنگل سبز و درختان تازه می‌شوند برج‌ها را لمس می‌کنی با سرانگشتانت پرنده‌ها می‌پرند از نوک بانک‌های درخت شده و سیب‌های پخته می‌افتد به دامن زنان باردار گرسنه جهان پر از خوبی‌ها شده...

خوشبختی نامیرا

خوشبختی نامیرا

هنوز خوابم و در خواب ترا می‌بینم مهم نیست که زندگی در برون از من میان حقیقت‌های تلخ و ترس‌آورش ادامه دارد مهم نیست که زلزله خانه ما را ویران کرده نه! هنوز خوابم و تو با منی ما از زیر آوارها مثل یک جفت خوشبخت سرخوش و سلامت دست‌به‌دست هم پریده‌ایم برون وسط اکران یک...

زخم ها

زخم ها

از فرشته‌ها حرف نمی‌زنم که بال‌های محکمی دارند و هیچ تیری به سینه‌شان نمی نشنید سپری بدار و روی سینه‌ات بگذار ،که با یک سر هزار سر جدا می‌شود و دستانت را جمع کن رو زخم‌هایت تا خون برگردد به قلب فرشته‌ها من از تمام ترانه‌هایی که برای تو می‌سرایم بیزارم که چرا لال به...

نابرابر

نابرابر

خوشبختی‌تان را به رخم بکشید و خم شوید در برابر کسی که از شما بیشتر نداشت من نه از ستاره‌ها مقروضم نه از آدم‌ها نه هم از خودم که حاضر نبود خوشبخت‌تر از دیگران...

زندگی ساده

زندگی ساده

به نظر می‌رسدکه نامه‌ام را خوانده‌ایو حالا می‌دانی که عشق چگونهزندگی سادهٔ مرا شعر می‌ساختچگونه هزاران پروانهٔ رنگی را می‌پرانداز گل سرخی به گل سرخییا روی سنگ گوری دانه می‌پاشیدتا پرنده‌های گرسنه راسیر...

نو زاد

نو زاد

تصور کن نو زادی را که با رسیدن اولین موج نور در لحظه زایش چشمان اش نابینا می‌شود وزندگی را به کمک لمس سرانگشتانش روی خط بریل آغاز می کند، به کمک شمارش گام‌هایش به آدرس‌هایی می رسد که ندیده است. به جاهایی که در و دروازه یی ندارند یا خود درند یا دیوار کامل. رابطه او با...

نامه هفتم من از میان اینهمه اندوه، گاهی چه ساده لوحانه سَرَک می کشم تا آن کنج پنهان زندگی را که خوشبختی آرام آرمیده است از دور تماشا کنم. گاهی دلم خواسته است دیده گانم پرواز کند؛ پر بکشد بالاتر از سقف تصورهایم و پخش شود در آسمان تا آسمانی تر بنگرد به زندگی نگاه ام. من...

میتود پست موقت

میتود پست موقت

1- برای این‌که بدانیم ساده‌ترین پست‌های فسبوکی ما چگونه به بخشی وجودی – فیزیکی مرکز بزرگ نگه‌داری "داتا" فسبوک تبدیل می‌شوند تا برای سال‌ها نگه‌داری شوند. برای این بدانیم چگونه زمین‌های نتی روزانه پُر و پُرتر می‌شوند و چطور به ساحات بیش‌تر و بیش‌تری برای توسعه شأن...

Gown

Gown

My gown in the banquet tonight Will have long sleeves Long as the hands of an old nun Covering my slim and fair arms With a skirt sweeping the pavement for ballerinas Concealing my shins and thighs from wandering eyes of yours For my neck and the curve of my bosoms I...

قطره ها

قطره ها

بي تو ز چشم لحظه ی ديدار مي چكم از شاخه های سبز سپيدار مي چكم چون قطره های كهنه ی باران روی بام با خاك و شن ز ناوه ی ديوار مي چكم بي تو نه باغ سبز گل سوری ام -نه ماه سرخم به خون فاجعه از دار مي چكم دستان من برای تو تا كهنه ميشود از ساز غم گرفته ی گيتار مي چكم يك...

فالِ ابری‌ باران

فالِ ابری‌ باران

تو می‌آیی به خوابم، می‌شوی تفسیر این‌گونه که فردوس تنت گل می‌کند تقدیر این‌گونه تو می‌آیی به فالِ ابری‌ام باران چی می‌گوید جنون برگشته می‌آید به هر تعبیر این‌گونه تو می‌آیی که بنویسم خداحافظ جهنم را ز روی جیوه‌ها در متن یک تصویر این‌گونه رهایش می‌کنم در قاب‌های مرده‌ی...

گریه و خنده برای هیچ

گریه و خنده برای هیچ

من مانده ام و گریه و خنده برای هیچ با عکسی از مدالِ بَرنده برای هیچ من ماند ه ام و ترک فضا، ترک آسمان تجلیل از دو بالِ پرنده برای هیچ جاده به طولِ رفتنِ من قد کشیده رفت من با دو پای خوبِ دونده برای هیچ بیچاره گشته ای ز غمِ غم به دوشی ام وین ضربه های قلبِ تپنده برای...

سرد و سپید

سرد و سپید

بی تو از سفره ی تکرارِ تبسم سیرم تا رسیدن به خودم ساعتی از خود دیرم کودکِ برفم و گیسوم همه سرد و سپید دم به دم تازه رسیدن به رسیدن پیرم شوی از جمله جدا،آه! دعا می کردی گشته آنقدر اجابت که به خود هم خیرم بی تو این شهرتِ هنگامه مرا کشت عزیز! قله ی مرگ شدم فاتحه ی پامیرم...

نقطه نقطه …تا

نقطه نقطه …تا

با تو جواب هر چه نفس میکشم هواست تو آخرین دعای منی تا خدا خدا ست تو آخرین دعای منی تا که زنده ام در امتداد هر چه رسيدن به ناکجاست با تو اتاق کوچک من میشود بهشت ادینه های آبیی دستت پر از رها ست لبخند زن که سبز شوی، باورت کنم بی تو تمام جنگل من تشنه ی صداست بی تو خدا ز...

پیوند های شیرین

پیوند های شیرین

با هیچی وداع نکردم گلوله‌ها دنبالم می‌کردند و سربازان زندگی‌ام را نشانه گرفته بودند با هیچی وداع نکردم نه با عکس یادگاری پدربزرگ نه با دوستان کودکی‌ام نه با درخت پیر حیاط که یک عمر از پستان‌هایش به من سیب سرخ داده بود گلوله‌ها دنبالم می‌کردند خیابان‌ها سُرخ بودند...

$

Next

We won’t spam!