نقطه نقطه …تا

by | May 12, 2020 | موزون های نا متعارف

با تو جواب هر چه نفس میکشم هواست
تو آخرین دعای منی تا خدا خدا ست

تو آخرین دعای منی تا که زنده ام
در امتداد هر چه رسيدن به ناکجاست

با تو اتاق کوچک من میشود بهشت
ادینه های آبیی دستت پر از رها ست

لبخند زن که سبز شوی، باورت کنم
بی تو تمام جنگل من تشنه ی صداست

بی تو خدا ز قریه ما کوچ کرده بود
بت گونه های کوچک و ریگی من “گوا” ست

تکرار می شوی به لبم بار بار بار . . .
در لابه لای هر چه که باعشق آشنا ست

تكرار مي شوي و مگو! شعرگفته ای..
این واژه هاي خشکِ لبِ تشنه ی گدا ست

ساده،غریب،بی کُ..له و کفش و دستکش
معصوم و جنگلی، شکم گشنه، بی غذا ست

بگذار گویمت که چه حس می کنم، ببین
حرفی میان قوس دلم نقطه نقطه تا ست

یک نقطه جای نام تو یک نقطه جای دل
یک نقطه جای اشک دو تا نقطه درقفاست

………

بگذار گویمت به نوشتن نمی شود….
تو آخرین دعای منی تا خدا خدا ست

2009