Author: Zinat Noor

جهان بدون مرز

همین حالا فردا را می‌نویسم
زیر انگشتانم نم نم باران را حس می کنم
که ابرها را مچاله کرده است
و آماده یی باریدن است
برای فردا نمی شود آسمان را روی تکه کاغذ سپید
رنگی رسم کرد و پرنده‌ها را گذاشت در طول و عرض نقاشی

Read More

از امروز

نزدیک می آیی و مایوس می شوی چشم انداز چشمه هایی که دشت شده اند گلویت را می سوزد از اینجا فقط به اینجا می توان نگاه کرد… دیروز را دیر کرده ای و فردا دور است… هیچ بازی بازنده اش را نمی...

Read More

واهی

تصور کن دست‌بریده‌ی سربازی هستی افتاده جدا از تنش در آتش تصور می‌کنم عروسی هندی هستم خوابیده در هیزم جسد همسرم خاکستر ما به هم خواهد رسید از مخرج مشترکِ دود وقتی به‌ رسم روحانی مرگ صعود می‌کنیم بالا جدا از افتادگی‌ها و خواب‌های...

Read More

Categories

Archives