Category: موزون های نا متعارف

هایکو

سنگینی نمیکند بر شانه ی خود لاک پشت ☺……….. گره میزند گیسوانش را گرد باد ☺…………… در این دشت سایه چیزی کم دارد ظهر بارانی ☺……………. زنبور بی شهد در جستجوی...

Read More