به تو عادت نخواهم کرد
درون همه خوشبختی‌ها
گودالی ست عمیق
که لب‌هایش را به هم دوخته
و سکوت می‌کشد 
دود غلیظ هستی‌ ام را
نه‌چندان دیر
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]