عشق هیچ‌گاه یک‌طرفه نیست 
دستانت را بازکن به‌قدر یک آغوش 
و تنهایی‌اش را بغل بگیر 
لب‌های چه کسی به گونه‌ات چسبیده 
و گرمای چه کسی
ترا تب ناک می‌سوزاند